Detección de gas

deteccion-gas-1
deteccion-gas-2

Instalación de Centralitas de detección de gas

Instalación de electroválvulas de corte (automáticas o rearme manual)

Desclasificación zonas ATEX

Detección de gas en Salas de Calderas

Instalación de sensores de gas natural, propano, CO

Detección de gas en cocinas industriales

Desclasificación zonas ATEX

Extracción forzada de gases